Vattenfilter - Lift-Off-ångmopp

För att få bästa resultat från din ångrenare är det viktigt att ta hand om filtret. BISSELL Lift-Off ångmoppens vattenreningssystem avlägsnar hårda mineraler och joner från kranvatten. För bästa resultat kan du använda destillerat vatten. När de gröna kornen i filtret blir blåa, är det dags att byta ut filtret. Använd Lift-Off-rengöring effektivt genom att ersätta vattenfiltret regelbundet!

Representationen

Ease of use