Vattenfilter - Vac & Steam

För att få bästa resultat från din ångtvättare är det viktigt att ta hand om filtret. BISSELL’s Vac&Steam-vattenreningssystemet avlägsnar hårda mineraler och joner från kranvatten. För bästa resultat kan du använda destillerat vatten. När de gröna kornen i filtret blir blåa, är det dags att byta ut filtret. Använd Vac&Steam-rengöring effektivt genom att ersätta vattenfiltret regelbundet!

Representationen

Ease of use