Vanliga frågor

 • Kontrollera att borstens strömkapp är på. Om den inte är på, roterar inte borsten. OBS! Borstens strömställare stängs av varje gång maskinen stängs av.

  Kontrollera om skräp har fastnat i borstvalsen.

 • Om det finns stopp...
  -  Den här maskinen har en återställningsfunktion för borstvalsen så att borstvalsen stängs av om det fastnar större skräp i den.
  - Om det händer, stäng av maskinen och ta bort stoppet.
  - Vänta i cirka 15 sekunder tills motorn har svalnat innan du slår på maskinen igen. Efter att den tiden har gått fungerar borsten som den ska. 

  Om det inte finns några tecken på stopp...
  -  Borstvalsen kan behöva rengöras från skräp. Stäng av maskinen så att borsten riktas mot dig
  -  När du tittar på maskinens nederdel vid foten finns en spärr på höger sida. Om den är låst pekar skjutreglaget mot låssymbolen. Lås upp genom att föra ner pilen mot upplåsningssymbolen. (Se bilderna nedan)

lock

Lyft fliken och ta ut borsten ur foten och rengör borsten från smuts. (På bilden nedan visas fliken uppfälld.) OBS! Det finns ingen rem att ta bort och kontrollera.

lift the tab

Ta bort borstvalsen och kontrollera ändlocken på borstvalsen och fotens hus med avseende på skador. Kontrollera också och ta bort skräp som ansamlats på borstvalsen när du har tagit bort den..

Sätt tillbaka borsten och lås den i läge genom att trycka låspilarna upp mot låssymbolen. Den fyrkantiga änden passar in i det fyrkantiga uttaget under låsspärren. Försök att dra runt borsten för hand. Om det fungerar, ställ tillbaka dammsugaren upprätt, slå på strömmen och kontrollera om borsten har börjat rotera genom den genomskinliga borstrutan.

Om borsten inte roterar, ta bort foten igen, ta bort borsten och prova med en annan borste (om du har fler borstar än den som medföljde maskinen). Om den borsten fungerar måste du byta den första borsten.

Om borsten fortfarande inte roterar och en annan borste inte fungerar, kontakta BISSELL.

Lampan slocknar när maskinen är redo att spruta ånga. Det kan ta några minuter.

Koppla från maskinen och vänta (cirka 5 minuter) tills maskinen börjar spruta. Se efter om det finns vatten i tanken. När maskinen har svalnat kan du fylla på vatten.

Om du låter maskinen vara på samma ställe någon sekund för länge kan det lämna mjölkfärgade fläckar eller strimmor på vaxade golv. Det här kan tas bort med ättika och vatten.

1) Sopa eller dammsug golvet noga innan du använder moppen. Detta är nödvändigt för att ta bort löst skräp.

2) Kontrollera vilken typ av golv du har. Ångmoppen PowerFresh® passar perfekt på klinker, vinyl, linoleum, marmor, sten och lackade lövträgolv. Moppen är inte avsedd för obehandlade trägolv.

3) Har du någonsin hällt något annat än vatten i vattentanken? Vatten är det enda som ska hällas i vattentanken. Allt annat, som ättika, kan orsaka strimmor, men även permanenta skador på moppen.

4) Om du aldrig hällt något annat än vatten i tanken, försök att ta bort strimmorna med en fuktig handduk.

5) Titta nu på mikrofiberdynan. Om den har en beläggning som ser konstig ut kommer den sannolikt från golvet.

6) Om du får bort strimmorna med en handduk eller om mikrofiberdynan har en konstig beläggning orsakas strimmorna förmodligen av golvpolish eller vax. Om du använder moppen på vaxade golv kan de tappa i lyster.

7) Om du inte vaxar eller polerar golven ska du läsas skötselanvisningarna från golvtillverkaren.

8) Om du får bort strimmorna, tvätta dynorna i tvättmaskin med milt tvättmedel. Tillsätt inte sköljmedel eller blekmedel.

Kontrollera att maskinen står på ett jämnt underlag och att den står kvar upprätt innan du lämnar den. Om dammsugaren fortsätter att välta, kontakta BISSELL.

Genom att hålla ångmoppen stilla i 15–20 sekunder kan du desinficera golven och därmed döda bakterier som E. coli och salmonella när du följer anvisningarna.

Slangens greppfäste knäpps fast baktill i maskinen på den rena tanksidan. Linda därefter den flexibla slangen runt enheten och fäst den i fästet.

Ångmoppen är klar att använda på cirka 30 sekunder. När indikatorlampan framtill på enheten tänds är du redo att städa. Vid den första användningen kan det dock ta lite längre tid att komma igång med ångrengöringen eftersom vattnet måste flöda genom filtret till värmaren. Den här fördröjningen sker endast vid det första användningstillfället eller när ett nytt filter används.

Det räcker med en vanlig skruvmejsel! Det sitter en flik i röret som håller fast den genomskinliga kåpan. Lossa genom att föra in skruvmejseln i röret vinklad uppåt medan du drar bort den genomskinliga kåpan. Se bild:

 

spotclean

Din nya ångmopp har ingen strömknapp. Moppen slås på så fort den kopplas till elnätet och är på tills sladden dras ur igen. Använd ångnivåknappen för att välja vilken ångnivå du vill använda. Indikatorlampan för ångnivån blinkar blått när maskinen slås på och lyser blått när moppen är redo för ångrengöring.

Om det är svårt att ta bort filtret, lossa slangen och använd sedan greppen på filtret för att dra ut det. Börja med att dra ut den nedre slangen och vrid sedan den övre slangen åt vänster tills den kan dras ut. Greppa sedan filtret på båda sidor och dra det rakt ut. ”Blindfiltret” har ett litet grepp. Det vita filtret har två grepp, ett på vardera sidan.

Tvätta på normalprogram med milt tvättmedel för bästa resultat. Använd inte blekmedel eftersom det kan bryta ner dynan. Vi avråder från att använda sköljmedel med mikrofiberdynor.

Häll inte i kokande vatten eller vatten som värmts i mikrovågsugn i behållaren. Vatten som är högst 60 grader varmt kan hällas i tanken.

Filtret ändrar utseende från grön- och vitfläckigt till heltäckande blått när det är dags att byta ut det. Filtret ska också bytas om det verkar vara sprucket.

Den här maskinen kan användas som dammsugare och ångrengörare samtidigt. Du hittar inställningarna i tabellen nedan. Maskinen kan även köras som bara ångrengörare eller dammsugare. Det finns 6 olika inställningar för maskinen. Tabellen nedan visar hur du kan använda maskinen:

instruction of settings vac & steam

BISSELLS ångmopp ger 100 % kemikaliefri rengöring. Vi rekommenderar inte något annat än vatten (destillerat eller avhärdat) i tanken. Gå till ångmoppavsnittet på webbplatsen www.bissell.eu för att läsa mer om de här innovativa rengöringsprodukterna.

Ja alla Multireach™-handdammsugare slutar att laddas när de är fulladdade. Dock ska 12 V-modellerna endast laddas när de är helt urladdade. 18 V- och 15,2 V-modellerna kan förvaras i laddaren hela tiden.

1) Det här hålet är en tryckutjämningsventil. Ventilen är utformad för att släppa ut ånga om något blockerar ångbanan inuti enheten. *VARNING! Det här området kan vara varmt*

) Kontrollera om sprutmunstycket är igensatt med mopphuvudet borttaget genom att lossa skruven på enhetens bas.

*VARNING! Sprutmunstycket kan vara varmt*

Använd ett gem för att avlägsna stopp i sprutmunstycket. Ta bort kapseln innan de här stegen utförs.

3) Kontrollera filtret. Filtret kan behöva bytas. Om filtret har blivit blått måste det bytas.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

ANVÄND INTE VINÄGER ELLER NÅGON ANNAN LÖSNING ÄN VATTEN I TANKEN.

Kontrollera följande:

1) Har avtryckaren någon spänning?

Om INTE har handtaget monterats felaktigt. Dra ur nätsladden ur eluttaget och fäst handtaget igen. Dra ut enhetens sladd och montera handtaget igen

Om JA, kontrollera filtret… /p>

  a) Ta bort filtret.

  b) Kontrollera för att se om det inte finns sprickor i filtret på sidan eller ovanpå. Kontrollera hela filtret och se om plastlisterna har några sprickor. Det kan vara svårt att se, så inspektera filtret i god belysning. Om det förekommer sprickor måste filtret bytas.

2) Kontrollera filterkornens färg – kornen ska vara gröna. Om filterkornen har blivit blå måste filtret bytas. Du kan använda destillerat vatten för att maximera filtrets livslängd.

3) Kontrollera att filtret sitter rätt och att kontakten är hel. Du kan behöva trycka in filtret tills avståndet mellan filtrets underdel och maskinen helt försvinner.

4) Se till att tanken är fylld med rumstempererat vatten och att locket sitter på ordentligt. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt. Kontrollera locket över ett handfat. Om det inte släpper ut vatten kan det behöva bytas.

5) Kontrollera om aktiveringslampan är på. Det kan ta upp till en minut att värma upp värmaren.

Om aktiveringslampan inte lyser…

  Kontrollera att nätkabeln har kopplats till ett fungerande eluttag. Om aktiveringslampan inte har tänts efter en minut och/eller enheten inte värms upp, kontakta BISSELL.

  Om den blå aktiveringslampan lyser: a) Håll in avtryckaren. Det kan ta upp till 2 minuter att starta ångan.

  b) Kontrollera ångan med tanken och filtret borttagna från enheten genom att hälla en liten mängd kallt vatten i hålet där filtret ansluts till enheten och håll in avtryckaren i upp till 2 minuter. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen innan du kontrollerar om det kommer ånga.

Om det INTE kommer någon ånga när du häller vatten i filterhålet, ta bort mopphuvudet och kontrollera om det kommer ånga vid sprutmunstycket genom att lossa skruven på enhetens bas. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen efter att mopphuvudet har tagits bort innan du fortsätter..

Om det INTE kommer ånga när mopphuvudet har lossats, koppla från strömförsörjningen och rengör sprutmunstycket med ett gem och se till att du har tagit bort kapseln innan du rengör sprutmunstycket. Om det fortfarande inte kommer ånga, kontakta BISSELL..

Om det kommer ånga när mopphuvudet har tagits bort kan mopphuvudet vara igensatt. Häll vinäger genom mopphuvudets överdel för att lösa upp stoppet.

Om det kommer ånga när du häller vatten i filterhålet, kontrollera om det finns vatten i filtret. När filtret är nytt kan det ta några minuter för enheten att pumpa vatten genom det. Enheten kan avge ett starkare ljud under den här processen, men det ska snart avta. Du kan lägga filtret i kallt vatten i 10 till 15 minuter för att mätta det med vatten.

Kontrollera att avtryckaren har spänning. Om det saknas spänning, ta bort det övre handtaget och sätt tillbaka det. Kontrollera att handtaget är helt åtdraget på plats. Om det fortfarande inte finns någon spänning ska handtaget bytas.

6) Siter kapseln ordentligt på enheten? Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge.

7) Ta bort kapseln och kontrollera att slangen på kapseln har låsts rätt i läge. Om slangen inte sitter fast ordentligt på basen, sätt fast slangen och sätt tillbaka kapseln på basen.

Om du fortfarande saknar ånga, kontakta BISSELL.

1) Kontrollera hela nätkabeln avseende skador. Kontakta BISSELL om du hittar skador.

2) Kontrollera att enheten har kopplats till ett fungerande eluttag.

3) Kontrollera att enheten har hunnit värmas upp innan du försöker att använda ångmoppfunktionen.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Det knackande ljudet är normalt och beror på att pumpen försöker suga vatten genom maskinen. Det händer vid den första användningen, varje gång vattnet tar slut i enheten och om enheten står oanvänd under en längre period så att vattnet hinner avdunsta eller om du använder ett nytt filter. Om det är första gången du använder maskinen, håll in avtryckaren tills ljudet försvinner (detta kan ta upp till 1,5 minut).

Om det INTE är första gången maskinen används kan vattnet inte komma igenom. Kontrollera att det finns vatten i tanken och att filtret sitter rätt utan glapp.

Om enheten har stått under en längre tid, håll ner avtryckaren i 30 sekunder så bör problemet lösas.

1) Kontrollera filtret för att se till att det sitter säkert på enheten.

2) Kontrollera kontakten på filtret. Om den har gått av inuti behållaren kan du försöka att ta bort den trasiga delen från behållaren med en liten skruvmejsel. OBS! KOPPLA FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL MASKINEN INNAN DU FÖRSÖKER TA BORT DEN TRASIGA KONTAKTEN. Filtret är inte en garantidel. Om du inte kan ta bort det, kontakta BISSELL.

3) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat. Byt filtret vid behov.

4) Kontrollera att gummiringen sitter på plats. Om den saknas måste ett nytt filter beställas.

5) Om gummiringen sitter på plats kontrollerar du om den är deformerad. Om du använder något annat än vatten i tanken deformeras gummiringen. Vinäger orsakar deformation. Andra lösningar kan få gummiringen och/eller andra delar av maskinen att gå sönder. Enligt handboken får tanken ENDAST fyllas med vatten.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Om det läcker vatten ska du kontrollera att det inte kommer från filtrets underdel.

1) Kontrollera att filtret sitter på plats.

2) Kontrollera tanken och lockinsatsen med avseende på skador eller felaktig montering. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt.

3) Kontrollera tanken och filtret för att säkerställa att de sitter stadigt på enheten utan glapp.

4) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat.

Är smutsbehållaren full?
Töm behållaren om den är full

Om den är tom, kontrollera att filtret och filterskyddet sitter på plats i smutsbehållaren (filtret ska vara fastlåst i filterskyddet, se bilder nedan)

 

filter

 

filter

 

Saknas något filter?

Saknade filter måste beställas. Använd inte maskinen utan filter och filterskydd. Det kan skada motorn och göra garantin ogiltig.

Är filtret och filterskyddet smutsiga?

Om de är det, ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra och att insidan av smutsbehållaren har torkats ur innan filtren sätts tillbaka. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)

 

filter

 

filter

 

Torka ut insidan av smutsbehålaren innan du sätter tillbaka filtren så att de tätar ordentligt.

 

Är smutsbehållaren säkert spärrad?

Om den inte är spärrad ordentligt tar du bort smutsbehållaren och sätter tillbaka den. Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge på handdammsugaren.

Om maskinen fortfarande blåser ut damm, kontakta BISSELL.

Är batteriet fulladdat? Om inte, kontrollera att maskinen är i läge AV innan du börjar ladda och att laddaren är inkopplad i ett fungerande eluttag.

Modell 1311 och 1312 kräver 4 timmars laddning vid det första tillfället och upp till 4 timmars laddning därefter beroende på hur mycket maskinen har använts.

 

Charging

 

1313-serien kräver 8 timmars laddning vid den första användningen och 8 timmars laddning krävs för att batteriet ska återfå full kapacitet.

 

Charging

 

Använd endast laddaren som medföljde din MultiReach och se till att laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen om enheten har en sådan.

-Sitter nätsladden ordentligt i eluttaget? o Sitter nätsladden ordentligt i eluttaget?
- Kontrollera om laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen
- Kontrollera om laddaren är varm
- Om laddaren inte blir varm under laddningen (se tabellerna ovan) kan den behöva bytas. OBS! Den blir inte varm om maskinen redan är fulladdad eller nästan fulladdad

Om det fortfarande inte finns någon ström efter att du har genomfört alla de här felsökningsstegen, kontakta BISSELL.

Modell 1311 och 1312 har sugreglage på handtaget. Se till att du använder rätt sugkraft för den typ av rengöring du utför. Du kan kontrollera sugkraften genom att trycka på knappen "+/-" på handtaget. Du hör en förändring i motorljudet – högre varv för mer sugkraft och lägre för mindre sugkraft.

På modell 1311 och 1312 har dammsugaren EdgeReach™-teknik. Om maskinen inte suger som den ska, kontrollera att EdgeReach är avstängt. Om den inte är avstängd skjuts smutsen framför maskinen och den suger inte upp något framför dig. Om du däremot vill använda EdgeReach trycker du in knappen ”EdgeReach” på handtaget. Det aktiverar EdgeReach-funktionen och lyser upp kanterna på foten för att meddela vad som händer. (Se bilderna nedan.)

EdgeReach bar

Se till att foten är helt isatt i maskinhöljet och kontrollera att handdammsugaren är helt låst I läge på maskinhöljet. Om handdammsugaren inte är helt låst i läge på maskinen går den inte att slå på.

Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta tag i handdammsugarens handtag och dra rakt ut.

Kontrollera att smutsbehållaren är tom. Tryck på den svarta knappen under strömknappen på handdammsugaren. Dra ner smutsbehållaren, ta bort filtret och filterskyddet och töm ut smutsen i soporna. (Se bilden nedan.)

dirt cup

Se till att smutsbehållaren sitter ordentligt på handdammsugaren. Den ska klicka på plats ordentligt och det ska inte finnas något glapp mellan smutsbehållaren och batteripaketet. (Se bilden nedan.)

BISSELL multireach

Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren och slå på enheten för att kontrollera sugkraften i motorledningen. (Se bilden nedan)

suction

Om det finns sugkraft vid motorledningen när handdammsugaren är borttagen, slå på strömmen och kontrollera sugkraften i den andra änden av munstycket.

Om det inte finns någon sugkraft kontrollerar du om munstycket är igensatt. Om det är igensatt tar du bort stoppet och kontrollerar sugkraften igen.

Suction power

Är smutsbehållaren full? Töm den om den är full. Om den är tom kontrollerar du filtret och filterskyddet. Är de smutsiga? Om de är smutsiga tar du bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra innan du sätter tillbaka dem i smutsbehållaren. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)

filter

filter

Torka rent insidan av smutsbehållaren, sätt tillbaka filtren, sätt ihop handdammsugaren och sätt tillbaka den på maskinhöljet. Testa maskinens sugkraft. Gå vidare om det fortfarande saknas sugkraft..

Ta bort fotenheten och sök efter stopp på tre platser (se bilder nedan)

floor nozzle

filter

Är fotenheten låst i läge? Du ska höra att den klickar i läge när den sitter rätt på maskinen..

Är maskinen fulladdad? Om den inte är laddad, läs laddningsanvisningarna i avsnittet ”Ingen ström” i Vanliga frågor och svar.

Om maskinen fortfarande har svag eller ingen sugkraft efter att felsökningen är klar, kontakta BISSELL.

1. Kontrollera hela sladden avseende skador. Om du hittar skador ska den bytas av säkerhetsskäl. Kontakta BISSELL för att få den utbytt.

2. Prova med ett annat eluttag och om det fortfarande saknas ström kontrollerar du strömbrytaren.

3. SpotClean har ett internt överhettningsskydd. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, försök med följande:

 • Stäng av maskinen och koppla från nätkabeln.. 
 • Kontrollera änden på slangen och verktyget avseende igensättning och ta bort vid behov. 
 • Kontrollera om smutsvattentanken är igensatt och rengör vid behov.

Låt motorn svalna med strömförsörjningen frånkopplad i cirka 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och du kan återuppta rengöringen. Om överhettningsskyddet fortsätter att aktiveras efter att du har följt ovanstående steg, kontakta BISSELL.

Kontrollera var läckaget kommer från. Om maskinen läcker från botten på tanken med rent vatten, se vår avdelning med vanliga frågor om läckor från tanken med rent vatten.

Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller också uppstår läckage från maskinens underdel. Se bilden:

 

spotclean

 

Remove the clean water tank, fill with water, and see if it is leaking freely (While removed from the machine).

 

Ta bort tanken med rent vatten, fyll på med vatten och se om det läcker fritt (när den är borttagen från maskinen).

 
 • Om svaret är JA läcker tanken med rent vatten. Läs mer i vanliga frågor ”Tanken med rent vatten läcker”.
 • Om svaret är NEJ läcker INTE tanken med rent vatten. Försök med följande:
  Ta bort smutsvattentanken och se om det finns kvar vatten i uppsamlingsområdet. Om det finns vatten i uppsamlingsområdet, se till att den svarta packningen inte saknas i smutsvattentanken eller har satts i fel (packningens långa sida ska sättas in i öppningen på den yttre, rundade sidan av tanken). Se till att packningen öppnas genom att ta ut och klämma på den långa fliken så att den öppnas i änden. Se bilderna nedan:

spotclean

 

spotclean

 

o Kontrollera att flottören i smutsvattentanken fungerar som den ska. Töm smutsvattentanken och vänd på den flera gånger. Flottören ska enkelt glida fram och tillbaka. Om flottören fastnar i öppet läge kan vatten komma in i maskinens hus. Du kan behöva byta flottören vid behov.

Om det inte finns något vatten i uppsamlingsområdet, kontakta BISSELL.

Om läckaget däremot kommer från botten på maskinen (och steg 2 inte är problemet), kontakta BISSELL.

ANVÄND INTE ÄTTIKA ELLER NÅGON ANNAN LÖSNING ÄN VATTEN ELLER BISSELLS AVHÄRDADE PARFYMERADE VATTEN FÖR ÅNGMOPPAR I TANKEN..

1) Kontrollera att det finns vatten i rätt tank. (Vattentanken och inte smutsbehållaren.)

Kontrollera att diodlampan som visar att ångan är klar har slutat blinka (cirka 30 sekunder). Vänta tills lampan lyser stadigt och försök att ångbehandla.

Make sure the "Steam Ready" LED light has finished blinking.

3) Kontrollera att ånginställningens diodlampa lyser på ”HI”. Om den inte lyser kommer maskinen inte att avge ånga.

Make sure the steam setting LED light is on "HI" If it is not lit.

4) Se till att hålla in avtryckaren på handtaget i upp till två minuter för att få enheten att starta.

5) Se till att filtret** sitter i rätt läge. Ta bort hållaren. Se efter att den svara packningen fortfarande sitter på utsidan av en av de två uttagen på hållaren. Det sitter en X-ventil inuti det hål som det här uttaget passar i. Tryck på den för att se till att vattnet flödar (se till att maskinens strömtillförsel har kopplats från). Tryck hållaren på plats med handflatan och se till att den hamnar i läge. Detta garanterar att pumpen inte suger luft runt hållaren. **Det är inte alla maskiner som har ett vattenfilter. Vissa har ett ”blindfilter”. Det krävs ett filter för den här maskinen, men inte ett vattenfilter, det är extrautrustning.

Dummy filter vac & steam

Det ska inte vara något glapp mellan filtret och maskinen.

There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly.

6) Koppla in maskinen igen och vänta i 30 sekunder på att diodlampan för att ångan är klar slutar att blinka. Ställ in diodlampan på läge "HI" med knappen. Tryck in avtryckaren på handtaget i två minuter.

7) Har ett nytt filter installerats? Håll i så fall in avtryckaren i minst 2 minuter för att låta filtret fyllas med vatten. Då ska ångfunktionen börja. Du kan även blöta filtret i 10 till 15 minuter så att filtret mättas med vatten.

8) Ta bort foten från maskinen, ta bort fotplattan och dynan och rengör ångmunstycket på foten och fotplattan med ett gem för att avlägsna eventuella stopp.

ream the steam tip on the foot as well as the foot tray with a paper clip to remove any obstructions

Viken typ av golv rengörs? Sträva golv som grova golvplattor, tegel osv. sliter mer på dynorna än släta vinylgolv. Om sträva golv rengörs kommer du att förbruka fler dynor än om du rengör släta golv.

Tvätta moppdynorna i tvättmaskin med milt tvättmedel. TILLSÄTT INTE sköljmedel eller blekmedel. Det kan bryta ner dynorna snabbare och orsaka hål.

Var försiktig! Moppen blir varm efter att den har använts några minuter, särskilt basen och andra nedre ytor (handtaget blir inte varmt). Det finns en varningspanel baktill på moppen som påminnelse.

1) Kontrollera först vattentanken och se till att den är ordentligt intryckt i moppen.

2) Kontrollera därefter att locket inte är sprucket.

3) Kontrollera att gummipackningen framtill på locket fortfarande sitter fast. Fyller du på något annat än vatten i tanken? Ättika deformerar packningen. Andra lösningar kan få packningen och/eller andra delar av maskinen att gå sönder. Se till att bara använda vatten i tanken. Använd inte ättika eller andra lösningar i tanken.

4) Kontrollera att x-ventilen (inuti lockets mynning) fungerar som den ska. Öppna ventilen över ett handfat för att tömma ut vattnet ur tanken. Vid fel måste locket bytas.

1. Kontrollera att den svarta packningen sitter på plats. Om den inte är intryckt hela vägen i smutsvattentanken läcker tanken. Packningen kan bara sättas i på ett sätt.

2. Kontrollera att inget skräp har fastnat i den svarta packningen. Om det finns skräp i sprickorna kommer packningen inte att gå in hela vägen i smutsvattentanken och får den att läcka. Se bilderna nedan:

 

spotclean

 

3. Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller så läcker det från maskinens underdel. Se bilden nedan:

 

spotclean

1. Kontrollera att smutsvattentanken inte är full. Du kan tömma tanken på 2 olika sätt: Det runda locket nedtill eller den svarta gummipluggen upptill. Om det är löst eller inte sitter på plats fungera inte sugfunktionen. Kontrollera om sugeffekten återkommer.

 

spotclean

 

2. Ta bort smutsvattentanken. Kontrollera sugeffekten i öppningen under tanken genom att sätta handen över den.

 

spotclean filter

 

Om det inte finns någon sugkraft, kontakta BISSELL

 

Om du känner suget, dra ut den svarta packningen från botten på den tomma tanken som du tog bort. Se efter om den är tät, saknas eller är felmonterad i smutsvattentanken. Se till att packningen öppnas genom att klämma upp den flata änden och sätt tillbaka den. Packningens långa sida ska sättas in i den rundade öppningen (se bilderna nedan)

 

spotclean filter

 

3. Sätt tillbaka smutsvattentanken och ta tag i slangen. Kontrollera om det finns sugkraft i änden av slangen med redskapet borttaget genom att suga upp vatten ur handfatet eller ur en mugg.

 • Om det inte finns någon sugkraft i änden av slangen…:
  -Kontrollera slangen avseende igensättning genom att lyfta slangen över enheten för att låta vattnet gå tillbaka till smutsvattentanken. Kontakta BISSELL om vattnet inte rinner tillbaka. Om det finns sugkraft i änden av slangen…
  Kontrollera om möbelverktyget är sprucket. Byt vid behov.
  Rengör verktygets sprutmunstycke med en borste och/eller ett gem.

SpotClean har ett internt överhettningsskydd som stänger av enheten när den blir för varm. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, stäng av maskinen och koppla från den. Kontrollera slangen och redskapet avseende igensättningar och ta bort dem vid behov. Kontrollera smutsvattentanken avseende igensättningar i och runt plaststativet i mitten. Vänta i 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och rengöringen kan fortsätta.

5. Om problemet inte löses genom de här åtgärderna, kontakta BISSELL.

Heatwave Technology® ger en stabil värmekälla som hjälper till att bibehålla vattentemperaturen under mattrengöringsprocessen.

Modell- och serienumret finns på baksidan av handdammsugaren.

Multireach serial number

Sugkraften försvagas inte


 • Modell 1311 går i cirka 40 minuter med normal sugkraft och cirka 28 minuter med max sugkraft.

 • Modell 1312 går i cirka 30 minuter med normal sugkraft och cirka 20 minuter med max sugkraft.

 • Modell 1313 går i cirka 15 minuter (den här maskinen saknar sugkraftinställning)

Lättare/mer kompakt- Ett NiMH-batteri har samma vikt och storlek som ett litiumjonbatteri.

Lång livslängd vid förvaring


 • NiMH-batterier kan tappa 1–5 % av sin lagrade energi varje dag.
 • Litiumjonbatterier brukar behålla sin energi till och med efter flera månaders lagring.

Kräver lite underhåll/ingen minneseffekt i laddningsnivå

Vänta tills den röda indikatorn slocknar. När lampan har slocknat är maskinen redo att användas. Det kan ta några minuter.

Kontrollera om tankventilen läcker. Den svarta, runda ventilen nedtill ska röra sig fritt när du trycker på den med fingret. Om den har fastnat eller har tryckts upp så att lösningen läcker, försök att trycka ner den igen.

Se även till att det inte finns sprickor eller hål i tanken. Att byta tanken löser samtliga problem. .